Nyhet
2023.05.03

Swedish Financial Benchmark Facility erhåller tillstånd som administratör av det kritiska referensvärdet STIBOR

Cederquist har biträtt Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) i sin ansökan om tillstånd som administratör av det kritiska referensvärdet STIBOR enligt Benchmarkförordningen. SFBF skickade in sin ansökan om tillstånd till Finansinspektionen den 27 december 2021 och meddelades den 21 april 2023 tillstånd att administrera STIBOR.

STIBOR är en referensränta som används i finansiella kontrakt avseende svenska kronor med rörlig räntebindning och används i obligationer, lån och de flesta typer av ränte- och valutaderivat. STIBOR är erkänt som en kritisk referensränta av avgörande betydelse för finansiell stabilitet och marknadsintegritet. Värdet på de kontrakt som ligger till grund för STIBOR uppgår till minst 400 miljarder euro och det totala värdet av finansiella instrument och finansiella avtal som hänvisar till STIBOR är cirka åtta gånger större än Sveriges BNP. 

SFBF det enda bolag i Sverige som erhållit tillstånd som administratör av kritiskt referensvärde enligt Benchmarkförordningen.

Cederquists team har bestått av Tobias Frödin Lilja, Partner, och Mikaela Reinhammar, Senior Associate, samt övriga jurister på byrån.

Läs mer här: Swedish Financial Benchmark Facility får tillstånd som administratör av Stibor | Finansinspektionen

Hittar du inte vad du letar efter?

bg