Nyhet
2023.01.30

Trender inom klimatrelaterade tvister

Grantham Research Institute har presenterat rapporten “Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 Snapshot” där globala trender inom klimatrelaterade tvister under det senaste året redovisas. Rapporten visar att rättstvister relaterade till klimatförändringar fortsätter att öka i antal, betydelse och geografisk spridning. Majoriteten av tvisterna förs fortfarande mot stater, men stämningar mot företag inom ett flertal olika sektorer blir allt vanligare. I filmklippet går Cederquists specialister inom Corporate Sustainability igenom de senaste trenderna.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg