Nyhet
2022.09.22

Utökade noteringskrav på First North

Den 1 augusti 2022 trädde ett nytt regelverk för Nasdaq First North Growth Market i kraft. Regelverket innebär utökade krav på bolag som avser att noteras på Nasdaq First North Growth Market samt på bolag som redan är noterade.

De nya reglerna innebär bland annat att även lönsamma bolag måste visa att de har tillräckligt rörelsekapital för den tolvmånadersperiod som följer från första dag för handel. Tidigare gällde kravet endast för bolag som ännu inte går med vinst. I vägledningstexten till denna regel har det förtydligats att rörelsekapital i detta sammanhang avser att bolaget kan visa att det har tillgång till kontanter och andra tillgängliga likvida medel för att fullgöra sina betalningsskyldigheter allt eftersom dessa förfaller till betalning, vilket överensstämmer med ESMAs riktlinjer för rörelsekapitaluttalandet i prospekt. Vidare har kravet på verksamhetshistorik skärpts med innebörden att bolagets verksamhet ska ha bedrivits under minst tolv månader (tidigare sex månader). Bolaget måste också ha tagit fram minst en finansiell rapport före notering även om denna rapport inte behöver offentliggöras.

Ytterligare ett krav har tillkommit som delvis speglar motsvarande bestämmelse i regelverket för Main Market innebärande att majoriteten av personerna som ingår i styrelsen och ledningen ska innehaft sina respektive positioner i bolaget under minst tre månader, samt deltagit vid upprättande av minst en finansiell rapport, före notering.

Även kraven kring bolagets kapacitet för informationsgivning har uppdaterats och förtydligats. Ett nytt krav har tillkommit avseende att bolaget måste ha en organisation och anställda för att kunna hantera finansiell rapportering.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg