Nyhet
2019.12.16

Utredning gällande en moderniserad arbetsrätt

Till följd av Januariavtalet, överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet efter riksdagsvalet 2018, beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en särskild utredning avseende den svenska arbetsrätten. Utredningen, En moderniserad arbetsrätt (Dir. 2019:17), består i att föreslå hur den svenska arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Utsedd särskild utredare är justitierådet Gudmund Toijer. Utredningen ska innehålla förslag på lagändringar gällande utökade undantag från turordningsreglerna i LAS, stärkande av arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga, lägre kostnader vid uppsägningar samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls och förbättring av balansen i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor. I nämnda frågor ska utredaren särskilt beakta mindre företags behov av flexibilitet. Under utredningen ska utredaren samråda med en s.k. referensgrupp bestående av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare från de små och medelstora företagen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2020.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg