Artikel
2019.10.25

”Vad händer med vår licens om licensgivaren går i konkurs?”

Ert företag använder en programvara som är livsviktig för verksamheten.Men så går licensgivaren i konkurs – vad händer då?  Här tar juristen Elin Holm från Cederquist upp några saker som är viktiga att tänka på och reglera i avtalet med licensgivaren redan innan denne går i konkurs.

Tänk dig att du driver ett bolag som har en licens till en programvara som är affärskritisk för verksamheten. Kanske handlar det om den applikation som tillhandahåller bolagets tjänst till slutkund.

I ett osäkert ekonomiskt läge uppstår frågan vad som skulle hända om programvaruleverantören går i konkurs; Hur säkrar du att bolaget får fortsätta använda programvaran?

Här behandlar Elin Holm, jurist på Advokatfirman Cederquist, tre punkter som är viktiga att tänka på.

1. Legal rätt att använda programvaran (en giltig licens)

Ett första viktigt steg är att se till, redan när bolaget förhandlar sitt avtal med programvaruleverantören, att avtalet ger bolaget en rätt (licens) att fortsätta använda programvaran även efter att leverantören försatts i konkurs.

Det är viktigt att licensvillkoret formuleras på ett korrekt sätt för att licensen ska stå sig i konkursen. Det måste vara tydligt att licensen i det läget, alltså vid konkurs, omfattar programvaran både i maskinläsbar form och i källkodsformat, inklusive tillhörande dokumentation som beskriver programvaran och hur den fungerar.

Källkoden kan sägas vara kärnan i programvaran. Bolaget måste ha rätt att, själv eller med hjälp av en annan samarbetspartner, använda den för att underhålla, utveckla och avhjälpa fel i programvaran, så att den kan fortsätta användas i bolagets verksamhet.

2. Faktisk tillgång till programvaran

I de flesta licensförhållanden gäller att källkoden finns hos programvaruleverantören/licensgivaren. Därför behöver bolaget i licensavtalet säkra att bolaget faktiskt har tillgång till en egen kopia av programvaran i källkodsformat om leverantören skulle gå i konkurs.

Annars finns ingen programvara att använda, även om bolaget skulle ha säkrat en giltig licens enligt ovan. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis genom så kallad källkodsdeposition. 

Källkodsdeposition innebär att bolaget och licensgivaren (i licensavtalet eller i ett separat depositionsavtal) kommer överens om att ett exemplar av kopia av källkoden och dokumentationen till programvaran förvaras (deponeras) hos en tredje part.

I villkoren ska det också regleras under vilka förutsättningar du har rätt att få ut källkoden, till exempel om licensgivaren/leverantören inte fortsätter att underhålla och vidareutveckla programvaran och/eller försätts i konkurs. 

3. Tillgång till kunskap om programvaran 

Om nu bolaget har säkrat både rätt att använda källkoden och möjligheten att faktiskt få tillgång till den så krävs, utöver detta, att bolaget på bästa sätt försöker säkra tillgång också till kunskap och kompetens, så kallad know-how, om programvaran.

När programvarubolaget har försatts i konkurs, så är konkursboet inte skyldigt att tillhandahålla felrättningar och support, eller utbilda bolagets personal om programvaran. Som ett första steg är det därför viktigt att säkerställa att den dokumentation som deponeras enligt ovan är komplett och av god kvalitet.

Men detta räcker inte fullt ut, utan bolaget bör i avtalsförhandlingen fundera över hur man, givet förutsättningarna, kan ytterligare förbättra sin tillgång till kunskap om programvaran i det fall man ska använda den (själv eller med samarbetspartner) vid programvarubolagets konkurs.

Detta kan exempelvis handla om att reglera i licensavtalet om att viss utbildning och kunskapsöverföring till bolaget ska ske löpande under licensavtalet. På så vis är bolaget bättre rustat att använda programvaran om och när konkurssituationen uppstår.   

Behöver du hjälp? Hör av dig!

Sammanfattningsvis är det en del skrivningar som behöver ses över i samband med att licensavtal tas fram och förhandlas. 


Har du frågor om licensavtal, vill ha en granskning av befintliga avtal eller hjälp med att ta fram/förhandla ett nytt licensavtal eller annat kommersiellt avtal?

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg