Nyhet
2020.10.15

Vägledning Schrems II-målet

Med anledning av EU-domstolens dom i somras i det s k Schrems II-målet så pågår, som många av er säkert känner till, ett intensivt arbete inom Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) att analysera domen och ta fram vägledning kring tolkning och konsekvenser, särskilt vad gäller de ytterligare juridiska, tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som kan bli aktuella i fall där till exempel standardavtalsklausuler inte ger en tillräcklig skyddsnivå. Enligt uppgifter från Datainspektionen så beräknas nu vägledningen vara klar i slutet av oktober. Det pågår också ett arbete hos EU-kommissionen med att modernisera nuvarande standardavtalsklausuler.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg