Detaljhandel & Konsumentprodukter

Denna sektor växer och utvecklas ständigt och förändras snabbare än de flesta kunnat förutspå. Cederquist företräder sedan lång tid tillbaka flera av de större aktörerna i denna bransch.

Globaliseringen och digitaliseringen gör att det ställs helt nya krav på detaljhandelsmarknadens aktörer och de avtal som parterna ingår. Det som tidigare var avtal om leveranser mellan producent och detaljhandlare är i dagsläget ofta trepartsrelationer med direktleveranser från producent till konsument. Det här är en nödvändighet för att ge den snabbhet som konsumenten begär. I och med att de flesta konsumentprodukter idag levereras från länder utanför Sverige och EU innebär detta att man måste kunna förhålla sig, inte bara till svensk rätt och EU-rättslig reglering i rådgivningen, utan även till internationella regelverk. Dessutom ger den snabbt ökande e-handeln upphov till nya juridiska frågeställningar som måste hanteras.

Vi företräder producenter, distributörer och större detaljhandelskedjor

Cederquist företräder sedan lång tid tillbaka flera av de större aktörerna inom detaljhandeln; producenter, distributörer och större detaljhandelskedjor. Vi leder våra kunder rätt i allt mer komplexa och föränderliga nationella och internationella regelverk. Vi hjälper dem att identifiera och begränsa verksamhetsrelaterade risker på ett kommersiellt gångbart sätt. Vårt biträde till kunden omfattar alla typer av avtalsrättsliga frågor, men även sådana som rör konkurrensrätt, marknadsrätt, parallellimport och offentliga upphandlingar. Vi företräder löpande dessa klienter i tvister med avtalsparter och myndigheter.

Hör av dig så tar vi en förutsättningslös diskussion – fredrik.lindblom@cederquist.serobert.stromberg@cederquist.se.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg