Energi

Marknaden för energi har genomgått en omfattande förändring under senare år. Cederquist har en djup kunskap om marknadens förutsättningar.

Sveriges energimarknad har sedan mitten av nittiotalet genomgått en omfattande avreglering. Idag är den i stora delar konkurrensutsatt. Samtidigt innehåller den fortfarande naturliga monopol i form av till exempel nätverksamhet, vilket innebär krav på fortsatt reglering. Parallellt med detta pågår en kraftig förändring av den globala energimarknaden, som snabbt förändrat spelplanen för aktörerna. Det handlar om:

  • Geopolitiska svängningar

  • Snabb integration av förnybar energi

  • Stora prissvängningar inom icke förnybara energislag (t.ex. olja och gas) till följd av vikande internationell efterfrågan

  • Förändrad syn på kärnkraft

  • Förändrade skatter

Djup kunskap om energimarknadens förutsättningar och juridiska ramverk

Cederquist har ett nära samarbete med flera av de största energibolagen i Sverige, internationella infrastrukturfonder samt andra investerare på energimarknaden. Tack vare detta har vi en djup kunskap om energimarknadens förutsättningar och juridiska ramverk.

Med utbredd erfarenhet som rådgivare åt svenska och utländska aktörer på energimarknaden, gällande allt ifrån företagsförvärv till infrastrukturinvesteringar och finansieringslösningar, har vi idag en hög kompetensnivå inom området. Vår erfarenhet täcker både traditionella energislag och de snabbt framväxande förnybara energislagen.

Erfarenhet av investeringsprojekt inom förnybar energi

Utöver detta har vi en väl etablerad erfarenhet av investeringsprojekt inom förnybar energi och de speciella tillstånds- och fastighetsrelaterade frågor som hör till bilden. Detta tillsammans med en gedigen detaljkunskap om de ständigt pågående förändringarna av prisregleringsmodeller som gäller de olika energiområdena. Denna kunskap är ett resultat av vårt arbete med projekt inom reglerad nätverksamhet (bl.a. el-, gas- och fjärrvärmedistribution).

Tvister inom energiområdet

Vi har även varit involverade i lösningen av ett stort antal tvister inom energiområdet. Tvistlösningen har omfattat allt från anslutningsavgifter till större tvister inom flertalet energirelaterade frågor.

Hör av dig så tar vi en förutsättningslös diskussion – carl-johan.deuschl@cederquist.se.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg