Fastighet & Entreprenad

Den kommersiella fastighetsmarknaden har utvecklats starkt under senare år. Cederquist har arbetat med flera av de mest komplexa fastighetstransaktionerna i Sverige.

I Sverige och Europa har den kommersiella fastighetsmarknaden utvecklats starkt under senare år. Både svenska och internationella investerare har sett nya möjligheter på en positiv marknad med stora behov av nybyggnation och projektering. Det inhemska och internationella intresset för den svenska marknaden har varit stort. Omfattande, komplexa affärer har avlöst varandra, vilket har skapat en både dynamisk och aktiv marknad.

Vi erbjuder en sammansatt rådgivning med bred expertis

Cederquist har arbetat med flera av de största och mest komplexa fastighetstransaktionerna i Sverige. Vi biträder även våra kunder löpande. Vi har lång erfarenhet av rådgivning inom komplexa och utmanande fastighetstransaktioner, entreprenadrättsliga frågor och biträder i samtliga juridiska aspekter aktuella vid köp, försäljning och innehav av fastigheter. Detta gäller både vid direkt ägande, via bolag eller vid fondinvesteringar.

Tack vare vår breda och djupa kompetens erbjuder vi en sammansatt rådgivning med expertis i allt från komplex strukturering och finansiering till mer specialiserade frågor inom exempelvis hyresrätten. Vi biträder även våra klienter vid bland annat: 

  • Entreprenad- och exploateringsprojekt

  • Plan- och byggfrågor

  • Gröna hyresavtal

  • Servitutsfrågor

  • Tvistelösningar

  • Fastighetsbildningsfrågor 

Vi är vana att driva och koordinera transaktionsprocesser med kommersiellt fokus och effektivitet för kundens räkning. Vi har en sann passion för att få kundens affär i mål och vår gedigna kunskap i kombination med ett stort dagligt engagemang, medför att vi alltid kan erbjuda våra klienter en högkvalitativ service som är i framkant.  Genom att vara lyhörda för de önskemål kunden har kan vi alltid skapa de skräddarsydda lösningar som krävs för att möta riktigt höga förväntningar.

Vi har en bred kundkrets

Våra kunder är ett flertal välrenommerade svenska och utländska fastighetsbolag och entreprenadföretag, internationella investerare, institutionella aktörer och svenska börsbolag. Vi biträder även svenska och internationella banker, investmentbanker, hypoteksinstitut samt svenska och internationella fastighetsfonder, entreprenörer och fastighetsbolag i ärenden rörande fastighetsfinansiering.

Hör av dig så tar vi en förutsättningslös diskussion – erika.aslund@cederquist.se.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg