Fordonsindustri

Sverige har en stolt tradition inom fordonsindustrin. Cederquist har varit aktiv i de flesta större transaktioner som skett inom den svenska personbils- och lastvagnsmarknaden under senare år.

Genom en tydlig innovationskultur har vi i Sverige byggt upp flera världsledande varumärken inom både lastvagnar och personbilar. Resultatet har blivit stora framgångar på en tuff internationell marknad. Teknisk kompetens och en väl fungerande underleverantörsbransch har skapat en ledande fordonsindustri. Genom sin unika position i ett litet och öppet land som Sverige, har förutsättningar för aktörerna varit föremål för en lång rad uppköp, förvärv och försäljningar under senare årtionden, ofta med utländska aktörer involverade.

Vi har bred erfarenhet av olika uppdrag

Cederquist har varit aktivt i de flesta av de större transaktioner som skett inom den svenska personbils- och lastvagnsmarknaden. Uppdragen har omfattat allt från privata transaktioner till komplicerade publika budsituationer. Dessutom har Cederquist löpande biträtt många underleverantörer till fordonsbranschen. Det har då handlat om t.ex. avtalsförhandlingar, finansiering, rekonstruktioner och företagstransaktioner. Tack vare vår långa erfarenhet av uppdrag inom fordonsbranschen har vi en gedigen förståelse för branschens särskilda krav och utmaningar. Vi förstår spelplanen och förutsättningarna för olika aktörer.

Hör av dig så tar vi en förutsättningslös diskussion – carl-johan.deuschl@cederquist.se.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg