Infrastruktur & Transport

Avregleringen av den svenska transportmarknaden har genererat flera nya aktörer. Cederquist har ett mycket gediget kunnande inom denna bransch.

Sveriges infrastruktur ägs fortfarande till största delen av stat, kommun och landsting. Bara ett fåtal infrastrukturprojekt drivs i privat regi. Utbudet av infrastrukturinvesteringar, med undantag för rena entreprenadinvesteringar, är därför ganska begränsat. Långsiktiga infrastrukturprojekt med stabil avkastning är dock något som efterfrågas av såväl svenska och utländska pensionsfonder som andra långsiktiga finansiella aktörer. Från detta håll finns också ett stort intresse för liknande tillgångar inom transport, energi-, vatten- och avfallshantering. Avregleringen av den svenska marknaden för person- och godstransporter har gett ett flertal nya, internationella aktörer. Detta har skapat en ny konkurrenssituation inom branscher som tidigare varit svenska monopol. Det är många aktörer som idag kan och vill utföra spårtransport- och flygplatstjänster.

Vi har ett gediget kunnande inom infrastruktur och transporter

Cederquist har ett mycket gediget kunnande inom infrastruktur och transporter. Vi har under lång tid arbetat nära flera av de utländska infrastrukturfonder som investerat i de privata projekt som förekommit inom branscher som spårtransport och energi. Vi har också företrätt multinationella aktörer i ett flertal projekt som rör förvaltning och drift av svensk spårbunden kollektivtrafik.

Vår erfarenhet av att assistera konkurrenter till de tidigare monopolen inom flyg- och tågbranschen är även den utbredd. Här kommer vårt gedigna kunnande inom offentlig upphandling och transportregleringar väl till pass för att hjälpa dig som kund på bästa sätt. Vår tvistavdelning har stor erfarenhet av att processa i entreprenadrättsliga mål rörande större infrastrukturprojekt inom många olika branscher. Vår finansieringsavdelning har varit aktiv i finansieringen av de flesta offentlig-privata infrastrukturprojekt som genomförts i Sverige. Sammantaget har vi en unik kompetens inom området och en förståelse för hur vi ska kunna hjälpa dig som kund på bästa sätt.

Hör av dig så tar vi en förutsättningslös diskussion – carl-johan.deuschl@cederquist.se.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg