IT, Teknologi & Telekom

Utvecklingen inom IT, teknologi och telekom kallas ofta ”den tredje industriella revolutionen”. Cederquist har gedigen erfarenhet på området och biträder löpande kunder i dessa branscher.

De senaste 20 åren har betydande innovationer avlöst varandra, och ökningstakten har ständigt tilltagit. IT-, teknologi- och telekombranschens produkter och tjänster styr idag produktion, distribution, marknadsföring, betalningar, administration och sättet att göra affärer på inom snart sagt alla branscher. Det görs få affärer idag som inte kräver förståelse för vilka möjligheter, men också hot och juridiska utmaningar, som IT-lösningar medför.

Vi biträder löpande kunder inom IT, telekom och teknik

Cederquist biträder löpande kunder i affärer kring IT, telekom och teknik. Vi har stor vana av att identifiera de frågor som måste beaktas och lösas. Det kan exempelvis handla om att identifiera gränsdragningsproblematik i ansvar för tekniska lösningar, att hantera regelefterlevnad i anslutning till digitala och globala lösningar, eller att känna till branschpraxis vad gäller affärsmodeller kopplade till appar.

Våra jurister har ett genuint intresse, omfattande branschkunskap och stor vana av att hantera både specifika regulatoriska frågor och mer allmänna juridiska spörsmål kring användningen av IT och telekom. De kunder vi bistår i dessa frågor finns i alla branscher, inom både privat och offentlig sektor och består av allt ifrån noterade bolag och multinationella koncerner till startups.

Hör av dig så tar vi en förutsättningslös diskussion – johanna.linder@cederquist.se.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg