Life Science & Medicinteknik

Sverige är i framkant inom life science och medicinteknik – områden där vi på Cederquist besitter god kännedom både om marknaden och dess villkor.

Sverige är i framkant inom utveckling av läkemedel, medicintekniska produkter och tjänster som förbättrar människors livskvalitet. Framgångsrik forskning och utveckling görs numera inte bara av globala koncerner, utan även av innovativa små och medelstora bolag. Nya tekniska landvinningar bidrar till en accelererande produktutveckling och kreativa sätt att ta produkter och tjänster till marknaden. Branschaktörerna ställs inför stora utmaningar i form av regulatoriska krav, anskaffande av finansiering, ökad konkurrens och behov av skydd för innovationer.

Vi har en bred erfarenhet av att hjälpa bolag inom life science och medicinteknik

Cederquist har god kännedom om industrins marknad och villkor. Vi har en bred erfarenhet av att hjälpa bolag inom life science och medicinteknik med att hantera de frågeställningar som uppstår i verksamheten och vid lanseringen av nya produkter och ny teknik. Vi biträder ett brett spektrum av företag, från utvecklingsbolag i tidig fas till globala läkemedelskoncerner, med till exempel: 

  • Immaterialrättsliga skyddsstrategier

  • Utvecklingsavtal och samarbeten

  • Licensiering

  • Finansiering

  • Marknadsföring

  • Distribution

  • Parallellimport

  • Behandling av personuppgifter

  • Offentlig upphandling

Hör av dig så tar vi en förutsättningslös diskussion – johanna.linder@cederquist.se.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

Relevant Läsning

bg