Media & Underhållning

Media- och underhållningsindustrierna befinner sig i ständig förändring. Vår historia är intimt förknippad med ett mycket starkt erbjudande inom media och underhållning

Konsumtionen av media och underhållning ökar stadigt, samtidigt som det sker tydliga skiften i sättet att konsumera. Den tekniska utvecklingen gör att befintliga affärsmodeller omprövas, och aktörer med högt tekniskt kunnande och innovationskraft kan kapitalisera på de nya förutsättningarna.

Vårt erbjudande inom media och underhållning är starkt

Cederquists historia är intimt förknippad med ett mycket starkt erbjudande inom media och underhållning. Ett erbjudande som vi ständigt utvecklar och förstärker genom att noggrant bevaka den regulatoriska utvecklingen, ny teknik och förändringar i marknaden. Även genom att återkommande få förtroenden som rådgivare i högprofilerade affärer inom branschen.

Vi har kunder inom många olika branscher

Vi biträder kunder i:

  • Finansiering

  • Skapande/produktion

  • Marknadsföring och distribution av en mängd media- och underhållningstjänster och vi ger råd till aktörer inom nyhetsförmedling

  • Förlagsverksamhet

  • Film och TV

  • Teater

  • Musik

  • Sport

  • Spel

  • Elektroniska informationstjänster

Hör av dig så tar vi en förutsättningslös diskussion – johanna.linder@cederquist.se.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg