Offentlig Verksamhet

Sveriges offentliga sektor svarar för en stor del av vår infrastruktur och vi på Cederquist har lång erfarenhet  av att arbeta med offentlig verksamhet inom olika segment.

Sveriges offentliga sektor svarar för en stor del av vår infrastruktur. Den är både en stor arbetsgivare och en betydande kapitalförvaltare. Att den offentliga sektorn fungerar väl är av vitalt intresse för landet – den behöver effektiva processer, ändamålsenlig verksamhetsstyrning och en god ekonomi.

Vi har stor erfarenhet av offentlig verksamhet inom olika segment

Cederquist har en lång historia av att arbeta med offentlig verksamhet inom olika segment. Det har gett oss en stor erfarenhet som vi ständigt utvecklar och förfinar för att svara upp mot marknadens behov av rådgivning. Inom vår branschgrupp för offentlig verksamhet finns en bred erfarenhet av frågor som rör sektorn. Vi har gedigen kunskap inom:

  • Upphandlingsrätt

  • Förvaltningsrätt

  • Konkurrensrätt

  • Kommunalrätt

  • Övrig offentlig rätt

Vi engageras regelbundet i samband med ägarstyrningsfrågor, organisationsförändringar och statligt stöd.

Vi anpassar rådgivningen till din särskilda situation

Vår erfarenhet inom den offentliga sektorn täcker ett brett spektrum av frågor och kunder. Uppdragen har kommit från såväl myndigheter och affärsverk som statliga och kommunala bolag. Vårt arbete sker alltid i nära samarbete med kunden, vilket gör det möjligt att effektivt lära känna kundens unika verksamhet. På så vis kan vi anpassa rådgivningen optimalt till den särskilda situationen. Vi har inte bara den nödvändiga juridiska spetskompetensen, utan kombinerar denna med ett genuint intresse för den aktuella branschen. Detta gör att vi alltid kan garantera både svenska och internationella kunder rådgivning av högsta klass.

Hör av dig så tar vi en förutsättningslös diskussion.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg