Private Equity

Cederquist är en av de ledande legala rådgivarna i Sverige inom Private Equity. Med vår gedigna erfarenhet och spetskompetens biträder vi löpande ett stort antal fonder och andra nyckel aktörer inom området.

Den svenska Private Equity-industrin är ur ett internationellt perspektiv mycket mogen med väl etablerade och ytterst sofistikerade aktörer. De senaste åren har marknaden präglats av ett ständigt ökande konkurrenstryck från inhemska och utländska fonder, ett alltmer komplext regulatoriskt regelverk och nya former för finansiering och genomförande av transaktioner. Samtidigt har det övergripande marknadsklimatet varit volatilt, och allt högre krav ställs på våra kunder och deras rådgivare att snabbt anpassa sig efter nya förhållanden.

I denna snabbt föränderliga marknad kan valet av legal rådgivare bli avgörande för om en transaktion kan genomföras eller inte. Cederquist Private Equity-team består av några av Sveriges främsta specialister inom M&A, Bank & Finans och Finansmarknadsreglering. Cederquist är en av de mest aktiva och erfarna legala rådgivarna på den svenska marknaden. Detta både i termer av det antal transaktioner vi varje år företräder våra kunder i och det antal Private Equity-kunder som regelbundet vänder sig till oss. Teamet är väl insatt i de senaste regleringarna och marknadstrenderna. Det är också väl positionerat för att med ett kommersiellt fokus kunna driva och koordinera transaktionsprocessen för kundens räkning. Vi är vana att möta våra kunders högt ställda förväntningar på högkvalitativ, proaktiv, snabb och innovativ rådgivning.

Vi hjälper våra kunder med rådgivning inom många olika områden

Cederquist biträder regelbundet ett stort antal svenska och utländska fonder samt andra investerare och ledande aktörer. Dessa innefattande såväl small cap- och venturefonder som större svenska och internationella buyout-fonder. Vår rådgivning omfattar:

  • Förvärv och tilläggsförvärv

  • Finansieringar och refinansieringar

  • Workouts och distressed-situationer

  • Incitamentsprogram

  • Syndikeringar och andra kapitalstrukturfrågor

  • Avyttringar och exitprocesser

Vi har biträtt Private Equity-fonder i en rad innovativa förvärv inom t.ex. finansiella tjänster, försäkringsverksamheter, infrastruktur och privata välfärdstjänster som öppnat ny mark för investeringar inom icke-traditionella sektorer. Under de senaste åren har Cederquist mandaterats på de flesta av de större auktionsprocesser som pågått i Sverige.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg