Skog & Gruvnäring

Skogs-  och gruvnäringen är en viktig del av vårt lands basindustri. Cederquist har genom rådgivning till både svenska och utländska intressenter byggt upp ett gediget kunnande på området.

Skogs- och gruvnäringen har kallats Sveriges ryggrad och är en viktig del av landets basindustri. Internationellt sett har branscherna rykte om sig att leverera högkvalitativa produkter på en globalt konkurrensutsatt marknad. Under senare år har den globala marknaden varit mycket volatil, vilket har drivit fram ett tryck på omstruktureringar för att uppnå konsolidering.

Vi har kunder inom många olika områden 

Cederquist har genom rådgivning till både svenska och utländska intressenter byggt upp ett gediget kunnande inom skogs- och gruvnäringen. Vårt kontaktnät är välutvecklat och brett och omfattar flera av de mest tongivande aktörerna i Norden. Inom skogsnäringen har vi ett särskilt väl utvecklat kunnande inom pappers- och massaindustrin där vi har biträtt ett flertal av de större producenterna.

Vi biträder våra kunder vid bland annat förvärv och samgåenden, finansieringar, större investeringsprojekt och olika typer av samarbeten. Vi assisterar även i frågor som rör inköps- och försäljningsavtal, standardavtal och andra mer komplicerade avtalsförhandlingar. I det här arbetet har vi byggt upp en stor vana av att hantera frågor som rör komplexa ”carve-outs”. Det kan röra delar av industrikombinat, projektering, koncessioner och tillstånd eller komplicerade frågor kring ställande av säkerhet vid finansieringar. Vi har varit djupt involverade i de flesta av de finansiella rekonstruktioner som gjorts inom gruvnäringen under senare år samt den konsolidering som genomförts inom skogs- och pappersindustrin. Genom lång erfarenhet på området och ett genuint intresse, innehar vi idag den kunskap som behövs för att möta och hjälpa dig som kund på bästa sätt.

Hör av dig så tar vi en förutsättningslös diskussion – maja.wettergren@cederquist.se.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg