Venture Capital

Cederquists team för Venture Capital-transaktioner har omfattande erfarenhet av alla typer av Venture Capital-relaterade transaktioner.

Tillgång till kapital är avgörande för att nystartade och andra små företag ska kunna växa och utvecklas. Den svenska marknaden för Venture Capital är idag en väl utvecklad marknad, med hög närvaro av såväl svenska som utländska Venture Capital-fonder. Sverige är ett av Europas ledande länder sett till tillväxtkapitalinvesteringar som andel av BNP.

Kännetecknande för Venture Capital-investeringar är att de avser köp av minoritetsandelar. Detta oftast genom teckning av nyemitterade aktier, i nystartade eller andra små bolag eller i allmänhet med låg omsättning och få anställda men med stor tillväxtpotential. Många Venture Capital-investeringar görs i IT- och andra teknikintensiva bolag. På senare tid har även en ny form av tillväxtkapital blivit tillgänglig i form av så kallad Venture Debt. Detta utgörs av lån förenat med en ytterligare potentiell uppsida för långivaren i form av olika typer av aktierelaterade instrument, ofta optioner.

Erfarenhet av alla typer av Venture Capital-relaterade transaktioner

Cederquists team för Venture Capital-transaktioner har omfattande erfarenhet av alla typer av Venture Capital-relaterade transaktioner. Vi biträder regelbundet svenska och internationella Venture Capital-fonder i deras investeringar. Vi gör detta i start-up-bolag och andra entreprenörsägda bolag samt dessa fonders portföljbolag och andra riskkapitalfinansierade bolag i olika typer riskkapitaltransaktioner. Våra specialister har även stor erfarenhet av Venture Debt-finansieringar.

Vi biträder även fonderna och deras portföljbolag

Vi biträder även fonderna och deras portföljbolag med avseende på olika typer av aktierelaterade program och andra incitamentsstrukturer för olika befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg