INNOVATION OCH DIGITALISERING

01

INNOVATION OCH DIGITALISERING

Cederquist strävar efter att ligga i framkant vad gäller organisationsutveckling i den legala sektorn, och att erbjuda våra kunder de bästa lösningarna. Därför har vi utvecklat och använder olika digitala tjänster och verktyg som möjliggör samarbete, effektivitet och en bättre leverans av våra tjänster.

I december 2020 blev Cederquist först i Sverige med att genomföra en helt digital nyemission, i samarbete med det svenska teknikbolaget ZealiD. Användningen av kvalificerade elektroniska signaturer har sedan dess blivit vanligare på marknaden, vilket bidrar till en säkrare och effektivare myndighetsutövning och kortare väntetider hos exempelvis Bolagsverket.

På en marknad där kraven ständigt ökar och där tiden är knapp krävs hela tiden nya effektiva och användarvänliga sätt att arbeta. Cederquist har som målsättning att alltid tillföra största möjliga nytta för kunden och vi ser det som en affärskritisk fråga att arbeta proaktivt för att ta fram och implementera marknadens bästa verktyg för juridiskt arbete. Genom vårt innovationsarbete vill vi underlätta det juridiska arbetet - både i vardagen och i de största projekten.

Automatiserad informationshantering ger högre kvalitet i rådgivningen

Att läsa igenom stora mängder avtal eller andra handlingar har historiskt varit tids- och resurskrävande. Vi använder flera olika verktyg för att underlätta hanteringen av stora mängder information, så att våra jurister i så stor utsträckning som möjligt ska kunna fokusera på den kvalitativa rådgivningen:

 • Under 2021 implementerade vi tillsammans med Waymark en plattform som på ett överskådligt sätt samlar insikter och nyheter på det finansregulatoriska området, och som dessutom gör det lättare att söka information, vilket i sin tur möjliggör bättre research och kundservice.
 • Tillsammans med Etain har vi utvecklat ett nytt digitalt verktyg för att underlätta dokumenthanteringen vid avtalssignering och tillträde i fastighetstransaktioner. Verktyget skapar en samlad informationskälla, vilket i sin tur bidrar till mer kvalitativ hantering av dokumenten, en bättre överblick, och färre mejl mellan parterna, kunden och oss som rådgivare. 
 • Sedan 2017 har vi använt oss av Luminance, ett AI-verktyg som läser igenom stora mängder avtal eller andra handlingar. Genom verktyget kan våra jurister effektivt gå igenom materialet och arbeta med smarta sökningar och projektledningsfunktioner för att samarbeta på bästa sätt. Eventuella fynd kan rapporteras direkt och vår analys kan delas tillsammans med källan för analysen direkt till vår kund.
 • I tvistemål hanteras alltmer dokumentation och material som bevis, vilket ökar behovet av att automatisera och strukturera både material och referenser. För att underlätta hanteringen av referenser till bevis och liknande källor använder vi oss av digitala inlagor med klickbara länkar till alla handlingar i målet. Eventuell ny bevisning kan enkelt läggas till och samtliga referenser och dokumentation blir automatiskt uppdaterad. 

Projektledningsverktyg gör det enkelt att följa projekt och processer

God projektledning och implementation kräver fokus. För att våra kunder ska känna att de har kontroll över processen i alla uppdrag använder vi digitala verktyg för att optimera vår leverans:

 • Under 2021 började vi implementera Eperoto, ett verktyg för att skapa processträd och räkna på sannolikhet i tvister.
 • Vi var en av de första advokatfirmorna som började använda samarbetsplattformen Legatics, ett projektledningsverktyg för transaktioner på finansmarknaden.
 • Cederquist var först i Norden med att implementera StructureFlow, ett verktyg som gör det möjligt för användaren att förenkla och visualisera komplexa legala processer. Diagrammen i StructureFlow skapar en visuell karta och översikt som gör att klienter och andra intressenter ska kunna ta fram information och dokumentation på ett enklare sätt.

Inom ramen för specifika projekt använder vi digitala plattformar för att sätta upp en plan, tidslinje och överenskommen rapportering. På plattformen kan vår kund enkelt följa projektet med särskilt fokus på vem som ansvarar för vad. Dokument, frågor och uppgifter i projektet hålls tillgängligt för relevanta personer genom datarum. Tillgång till datarummen ges på basis av personer och gruppers roller och används främst i transaktioner där säljare och potentiella köpare ska ha tillgång till liknande information men inte vara medvetna om varandra.

Klientportaler förbättrar samarbetet med återkommande kunder

För våra återkommande kunder med flera ärenden erbjuder vi portaler där vi kan lagra dokument och samarbeta. Genom klientportalen får våra kunder en bra översikt över våra leveranser och har alltid åtkomst till den senaste versionen av ett dokument. Vi erbjuder portaler med olika funktioner som skräddarsys för kundens behov. Följande samarbeten är möjliga:

 • dokumentdistribution av stora mängder dokument
 • säker filöverföring
 • mallar och standardiserade dokument
 • virtuella datarum
 • digitala projektledningsverktyg
 • samarbetsytor
 • kontaktuppgifter
 • smidig redigering och delning av dokument till en mängd inblandade parter
 • nyhetsflöde

Organiserade mallar gör leveransen mer effektiv

För att skapa enhetliga, högkvalitativa leveranser använder vi ett marknadsledande Knowledge Management-system för att organisera våra mallar, exempel och modelldokument:

 • Vi har automatiserat våra mest standardiserade dokument och formulär för att underlätta användningen maximalt. Mallar och modelldokument som anses relevanta för kunden kan vi göra tillgängliga online.
 • Vi kan genomföra kundspecifika automatiseringar eller mallprojekt för att skräddarsy kunders mallar eller modelldokument. Vid behov ser vi till att dokumenten uppdateras kontinuerligt, efter överenskommelse med vår kund. 
 • Vi använder TrialDirector för att hjälpa till med presentationer vad gäller förhandling och andra informationstunga presentationer.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg