VARFÖR CEDERQUIST

01

EN BYRÅ I FRAMKANT

Vi är tillräckligt stora för att hantera alla typer av uppdrag, och tillräckligt små för att vara flexibla, snabbfotade och lyhörda inför våra kunders behov.

Cederquist är stolta över att vara en av de ledande advokatbyråerna på den svenska marknaden. Med hög kompetens inom affärsjuridik och ett starkt personligt engagemang arbetar vi mot att vara den bästa möjliga affärspartnern för våra kunder. Vi har en nyfiken inställning till det nya, och utforskar digitala lösningar och innovativa tillvägagångssätt för att möta våra kunders behov och överträffa deras förväntningar. Vi är en byrå i framkant – och rankas ständigt som en av Sveriges absolut främsta advokatfirmor.

Cederquist grundades 1953 när Bengt Cederquist, dåvarande bolagsjurist på en av Sveriges största mediekoncerner, bestämde sig för att starta egen verksamhet. Sedan dess har vi tagit oss långt. Idag är vi en värderingsstyrd true partnership-organisation med 170 medarbetare som alla ingår i samma lag. Vi drar nytta av varandras kompetenser och strävar alltid efter samma mål: att fortsätta leda utvecklingen på marknaden. 

Förstklassig rådgivning – både på hemmaplan och internationellt.

Vår långa erfarenhet i branschen har gjort Cederquist till en välrenommerad byrå på den svenska marknaden och internationellt.

På den internationella arenan har vi valt att vara oberoende. Genom att behålla vår självständighet kan vi alltid garantera samarbetspartners av högsta kvalitet, och erbjuda våra kunder bästa möjliga hjälp, med rätt expertis i relation till det specifika uppdraget. Vi har goda relationer och ett väl utvecklat samarbete med flera av de ledande advokatfirmorna världen över, särskilt i Norden, EU, Storbritannien och USA.

Kunden i fokus

Vi ser oss som en modern affärspartner, snarare än en traditionell rådgivare. Vi förstår vikten av partnerskap och samarbete för att uppnå bästa möjliga resultat. Därför arbetar vi alltid nära våra kunder och hanterar alla ärenden på ett sofistikerat och lösningsorienterat sätt. Med engagerade team anpassade efter varje kunds unika förutsättningar och behov säkerställer vi att vi alltid tillför största möjliga nytta. Det betyder inte bara maximal kvalitet, utan även effektiv rådgivning.

VÄRDERINGAR
02

ATT ARBETA VÄRDERINGSSTYRT

Cederquist är en värderingsstyrd advokatbyrå. Det innebär att våra värderingar är mer än bara stora ord i en presentation. Värderingarna leder oss framåt och påverkar vårt erbjudande, våra processer, vår kultur och det arbetsklimat som råder hos oss.

Våra värderingar är en ledstjärna i hur vi beter oss mot varandra, kunder, kollegor i branschen och samhället i stort. Värderingarna guidar oss i det aktiva arbetet att erbjuda en öppen, transparent och inkluderande arbetsplats där alla medarbetare har möjlighet att göra skillnad och driva verksamheten framåt. Därför behöver vi kontinuerligt ta pulsen på organisationen och genomföra aktiviteter som ger värderingarna konkret innehåll. Det gör vi bland annat med årliga medarbetarutvärderingar, utvecklingssamtal minst tre gånger om året, regelbundna dialogmöten och workshops om frågor som rör vår kultur och våra beteenden. 

En stabil grund

Våra värderingar är grunden i det dagliga arbetet, vilket gör det lättare för oss att sätta och enas om gemensamma mål. Ett gemensamt synsätt bidrar även till en stark sammanhållning och en trygghet som tillåter oss att fokusera helt och hållet på kunden och de uppdrag vi tar oss an.

Våra värderingar

Kvalitet

KVALITET är vår livsnerv. Med vår expertis, affärsmässighet och noggrannhet skapar vi förtroende. Vi arbetar långsiktigt i våra interaktioner och relationer med kunder, kollegor och samarbetspartners. Vi prioriterar kunskapsutbyte och utveckling. Vi följer alltid upp och utvärderar vårt arbete. Vi kommunicerar tydligt, ärligt och effektivt. Kvalitet genomsyrar allt vi gör.

Lyhördhet

LYHÖRDHET ger oss de bästa förutsättningarna för gemensam utveckling och framgång. Vi lyssnar, inkluderar och interagerar aktivt för att möta kundens och marknadens behov. Vi ser, uppmärksammar och lyfter varandra för att skapa en dynamisk, inspirerande och framåtriktad miljö.

Engagemang

ENGAGEMANG får oss att tänka längre än uppgiften. Vi arbetar som ett lag. Vi skapar vi-känsla, gemenskap, utveckling och energi. Vi hjälper och stöttar varandra och tar initiativ för att hitta rätt lösningar. Vi är intresserade och engagerade. Vi har ett positivt och nyfiket förhållningssätt, vilket skapar arbetsglädje och goda resultat.

ESG & HÅLLBARHET
03

ESG & HÅLLBARHET

Vi ser hållbarhet som en självklarhet.

Vi är övertygade om vikten av att i alla sammanhang agera långsiktigt hållbart. I ett samhälle under ständig förändring är behovet av ansvarstagande större än någonsin och därför arbetar vi ständigt med att förbättra den egna verksamheten, vår rådgivning och vår arbetsmetod, så att vi kan leverera högsta kvalitet i alla led.

Vi gör också det vi kan för att ge tillbaka, påverka och göra skillnad i samhället. Vi stöttar organisationer och projekt genom pro bono-arbete, engagemang och sponsring. Våra enskilt största satsningar återfinns i samarbetet med Sverige för UNHCR, Mentor och Sveriges Schackförbund. Utöver dessa engagerar vi oss i projekt som Aktiv Skola, Nolltolerans mot mobbning och Stockholms stadsmission. 

Konsten att hantera hållbarhetsfrågor.

Vi erbjuder våra kunder hjälp med frågor som rör hållbarhet, ESG och CSR, så att de på ett bättre sätt kan hantera risker och affärsmöjligheter kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Många kunder har under de senaste åren insett att hållbarhet är av strategisk betydelse för deras affär och vi har utbredd erfarenhet av att hantera dessa frågor.

Hållbarhetsrapport 2023

Här kan du läsa Cederquists hållbarhetsrapport för 2023. I hållbarhetsrapporten beskriver vi närmare hur vi har arbetat med våra centrala hållbarhetsfrågor under året samt vilka risker och förbättringsområden vi ser.

Läs rapporten här (pdf).

RANKNINGAR OCH UTMÄRKELSER
04

RANKINGAR & UTMÄRKELSER

En av Sveriges absolut främsta advokatbyråer.

Varje år genomför de största internationella rankinginstituten undersökningar där de låter köpare av juridiska tjänster utvärdera sina juridiska konsulter. Vi fortsätter, år efter år, att topplacera oss, och rankas ständigt som en av Sveriges absolut främsta advokatbyråer. Det är vi såklart väldigt stolta över. Framför allt är det en bekräftelse på att det arbete vi gör för att konstant förbättra vår verksamhet faktiskt ger goda resultat.

2021 vann Cederquist dessutom Årets Advokatbyrå, en klient- och branschstudie som genomförs av analysföretaget Regi. 

 

Excellence in Client Relations

Cederquist har tilldelats symbolen Excellence in Client Relations som ges till byråer som över tid har en bevisad hög klientnöjdhet och ett högt rekommendationsvärde enligt sina klienter. 

 

Vad våra kunder säger om oss:

“Innovative and extremely customer friendly approach. Great knowledge and easy to work with.”

Legal 500

“The work done was excellent; Cederquist coordinated all legal cross-border efforts in an impeccable way. They are clearly able to tap into an international network when required.”

Chambers Global

“Excellent, in short. They are a strong and very capable team, solid partners in several – to us at least – highly relevant areas of expertise and are also building a good team of associates for the future”

IFLR1000

Hittar du inte vad du letar efter?

bg