Immaterialrätt & Marknadsrätt

Vi bistår våra kunder under den immateriella rättighetens samtliga faser – från skapande till kommersialisering.
Det värde som tillmäts bolags immateriella tillgångar ökar ständigt. Tillgångar som patent, varumärken, upphovsrätt och mönster blir allt viktigare verktyg för att skilja ut företag och produkter på en marknad med knivskarp konkurrens. För att effektivt skydda, vidmakthålla, utveckla och kommersialisera sina immateriella tillgångar krävs genomtänkta strategier.

Immaterialrättens samtliga faser

Cederquists specialister inom immaterialrätt rådger kunden under samtliga faser som den immateriella rättigheten genomgår från skapandet av till exempel en uppfinning eller mjukvaruprodukt till kommersialisering på marknaden. Med förståelse för immaterialrättigheternas betydelse på djupet kombinerat med juridisk spetskompetens och stor branschkännedom bistår vi kunden med att få:

 • Skyddsstrategier på plats
 • Finansiering
 • Utvecklings- och samarbetsavtal
 • Licens- och överlåtelseavtal

Vi företräder även våra kunder i samband med immaterialrättsliga krav och intrång.

Vi arbetar inom många olika branscher

Våra kunder är verksamma i en mängd branscher som exempelvis:

 • Bioteknik
 • Media
 • Underhållning
 • Mjukvaror
 • E-handel
 • Fordonsindustri
 • Konsumentelektronik
 • Livsmedel
 • Råvaruförädling
 • Finansiella tjänster

Vi bistår med marknadsrättsliga bedömningar

Vi bistår även med:

 • Marknadsrättsliga bedömningar av tilltänkta reklamkampanjer
 • Att inskrida mot konkurrenters otillbörliga marknadsföring
 • Marknadsrättslig rådgivning kring specialreglerade produkter, t.ex. livsmedel, tobak, alkohol och läkemedel.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

Relevant Läsning

bg