Kommersiella avtal

Varje affär är förknippad med risk – något sådant som en riskfri affär existerar inte. Vårt uppdrag är att analysera vad som är en rimligt acceptabel risknivå.
Ett väl förhandlat och balanserat avtal är oerhört viktigt för en långsiktigt god affärsrelation. Avtalet måste återspegla parternas avsikter och stödja realiseringen av den förväntade vinsten av en affär. Därför hjälper vi våra kunder att analysera vad som är en rimligt acceptabel risknivå kommersiellt och legalt. Risknivån måste alltid ställas mot den potentiella vinsten av affären. Därefter bistår vi i strukturering och förhandling, för att säkerställa att den önskade vinsten realiseras och att riskerna hålls på en acceptabel nivå.

Vi bistår våra kunder i alla typer av affärer

Vi bistår våra kunder i alla typer av affärer, både sådana som är vanligt förekommande i den löpande affärsverksamheten och sådana som är unika och avgörande för kundens framtid. Bland de affärer vi frekvent förhandlar finns bl.a. etablering av samriskföretag (Joint Ventures) och outsourcing av allt från hela affärsprocesser (s.k. BPO) till affärskritiska stödverksamheter (t.ex. IS/IT och s.k. facility management). Vi bistår också regelbundet våra kunder vid upprättande och ingående av affärskritiska samarbetsavtal, leveransavtal, samt olika typer av återförsäljar-, agent-, distributions- och franchiseavtal.

Vi har stor förhandlingsvana och är erkänt goda förhandlare

Våra tjänster omfattar allt från löpande rådgivning till att bistå med avancerad legal analys och rådgivning, strukturering av affären, upprättande och förhandling av de avtal som ska reglera affären samt projektledning i större kommersiella projekt. Vi har stor förhandlingsvana och är erkänt goda förhandlare. Vi sätter oss in i, och förstår på djupet, det som är viktigt för kundens affär. Vi förstår också var vi – till rimlig kostnad – kan göra eftergifter för att föra affären framåt.

Våra kunder

Bland våra kunder finns företag inom både privat och offentlig sektor, samt olika typer av bransch- och intresseorganisationer. Vi företräder bl.a. internationella koncerner inom tillverkningsindustri och detaljhandel, medicin- och sjukvårdsbolag, företag inom transport- och tjänstesektorn samt aktörer inom medie- och underhållningsindustrin. Vi biträder också regelbundet aktörer inom t.ex. pappers- och massaindustrin samt energisektorn.

Vårt team inom kommersiella avtal rankas regelbundet mycket högt i de juridiska publikationerna Chambers Europe och Legal500.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg