Medierätt

Våra specialister är väl förtrogna med förutsättningarna för mediebranschens aktörer och ger effektiv rådgivning för varje situation.
Sverige har en lång tradition av att frambringa framgångsrika och innovativa företag inom produktion och distribution av medieinnehåll. Ny teknik ritar om kartan för mediemarknadens aktörer i en allt snabbare takt.

Sammantaget med ökad regelharmonisering inom EU bidrar detta till skärpt internationell konkurrens och ställer höga krav på branschaktörerna på snabbare affärsmässig anpassning och regelefterlevnad.

Vi har juridisk expertkunskap och lång erfarenhet inom branschen

Cederquists specialister inom medierätt är väl förtrogna med förutsättningarna för mediebranschens aktörer. Juridisk expertkunskap, lång erfarenhet av arbete inom branschen och god kunskap om branschens villkor gör att vi kan erbjuda skräddarsydd rådgivning för varje situation inom:

  • Upphovsrätt
  • Marknadsrätt
  • Tryck- och yttrandefrihet
  • Det regulatoriska området

Vi strävar efter att ha ett proaktivt förhållningssätt och alltid ge effektiv rådgivning.

Vi företräder  mediekoncerner likväl som mindre teknikintensiva innovatörer verksamma inom produktion och distribution av film och TV, radio, musik, tidningar och böcker, dataspel och elektroniska informationstjänster.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg