Obestånd & Rekonstruktion

Cederquist har en stor förståelse för de frågeställningar som kan uppstå vid omstruktureringar.
Cederquist har verkat som rådgivare till både långivare, låntagare, investerare och potentiella köpare av bolag sedan lång tid tillbaka. Det har gett en gedigen erfarenhet av och en stor förståelse för de frågeställningar som kan uppstå kring sådana omstruktureringar.

Gedigen erfarenhet av rådgivning gällande ett stort antal strukturerade finansiella transaktioner

Vår erfarenhet av att ha agerat rådgivare i ett stort antal strukturerade finansiella transaktioner i Sverige under senare år är mycket värdefull. Den ger oss närmast unika förutsättningar att hitta lösningar då det gäller frågor om rekonstruktioner av komplexa strukturer. Vi biträder långivare och investerare på alla nivåer i kapitalstrukturen, liksom låntagare som hamnat i finansiella svårigheter.

Gränsöverskridande ärenden

Våra ärenden har handlat om både gränsöverskridande och nationella omstruktureringar, och de har gällt både privata och publika bolag.

Ett nära samarbete med spetskompetens från övriga specialistgrupper

Våra experter i rekonstruktionsgruppen har ett nära samarbete med spetskompetens från våra övriga specialistgrupper inom framförallt Kommersiella Avtal och Tvistlösning, samt relaterade branschgrupper såsom Private Equity. Samarbetet mellan våra olika specialist- och branschgrupper gör att vi snabbt och effektivt kan sätta oss in i de komplexa problem som kan uppstå i stora nationella och gränsöverskridande omstruktureringar. Därigenom kan vi bistå med effektiva, funktionella och innovativa lösningar. Vi arbetar alltid under högsta sekretess för att nå bästa möjliga resultat.

Vår verksamhet inom området rankas ständigt högt i de internationella publikationerna Chambers Europe, Legal 500 och IFLR1000.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg