Private Equity

Cederquists Private Equity-team består av några av Sveriges ledande specialister inom M&A, bank och finans samt finansmarknadsreglering.
Vi har en tydlig ställning som en av de mest erfarna och aktiva legala rådgivarna på den svenska marknaden – både vad gäller antalet transaktioner vi varje år företräder våra kunder i och vad gäller antalet Private Equity-kunder som regelbundet vänder sig till oss. Vårt team är väl etablerat på marknaden, väl insatt i de senaste regleringarna och marknadstrenderna. Vi är positionerade för att med ett kommersiellt fokus driva och koordinera transaktionsprocessen för kundens räkning.Vi är vana att möta våra kunders högt ställda förväntningar på högkvalitativ, proaktiv, snabb och innovativ rådgivning.

Vår rådgivning bygger på lång erfarenhet och stor kunskap

Cederquist biträder regelbundet ett stort antal svenska och utländska fonder och andra investerare. Det handlar om ledande aktörer, såväl small cap- och venturefonder som större svenska och internationella buyout-fonder.

Vår rådgivning omfattar:

  • Förvärv och tilläggsförvärv
  • Finansieringar och refinansieringar
  • Workouts och distressed-situationer
  • Incitamentsprogram
  • Syndikeringar och andra kapitalstrukturfrågor
  • Avyttringar och exitprocesser

Vi har biträtt Private Equity-fonder i en rad innovativa förvärv inom t.ex. finansiella tjänster, försäkringsverksamheter, infrastruktur och privata välfärdstjänster som öppnat ny mark för investeringar inom icke-traditionella sektorer. Under de senaste åren har Cederquist anlitats i de flesta av de större auktionsprocesser som pågått på den svenska marknaden.

Cederquists Private Equity-team rankas som ett av de bästa i Sverige av Chambers Europe och Legal500

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg