Utländska direktinvesteringar och subventioner

Förhandskontroll av utländska direktinvesteringar och subventioner är nya regulatoriska processer som kan ha stor påverkan på transaktioner, såväl inhemska som gränsöverskridande. Bland annat strategier och tidplaner kan påverkas på ett nytt sätt.

Vår specialistgrupp hjälper dig att navigera genom det regulatoriska regelverket och den riskexponering som regelverken innebär för företag.

En ständigt skiftande regulatorisk miljö

Flera länder, inklusive Sverige, har på senare år antingen infört eller utökat sina nationella regler kring utländska direktinvesteringar. Även om det kan låta motsägelsefullt kan även helt inhemska transaktioner omfattas av regelverket, åtminstone i Sverige.

Större fokus från tillsynsmyndigheter

I takt med det ändrade omvärldsläget blir det ett allt större fokus på dessa regulatoriska krav och myndigheter koordinerar sig kring prövningar.

Vi rådger och bistår kunder med att bedöma om anmälningsplikt enligt de olika regelverken uppstår och att hantera anmälningar om det krävs.

Inom utländska direktinvesteringar bistår vi bl.a. med att bedöma huruvida anmälningsplikt för en investering uppstår samt anmäler investeringar till den svenska granskningsmyndigheten.

Inom utländska subventioner bistår vi med att bedöma huruvida anmälningsplikt för en transaktion eller för deltagande i en upphandling föreligger samt hjälper till att upprätta anmälan till Europeiska kommissionen (för transaktioner och upphandlingar) och försäkran i offentliga upphandlingar.

Goda kontakter med utländska byråer i andra jurisdiktioner

Vi tar i regel ett fullt projektansvar och har goda kontakter med utländska välrenommerade advokatbyråer i andra jurisdiktioner än Sverige och EU.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

Relevant Läsning

bg