Obligationer och andra Skuldinstrument

Vi erbjuder våra kunder effektiv rådgivning skräddarsydd efter kundernas höga krav på tillgänglighet, kvalitet och engagemang.

Marknaden och med detta juridiken i relation till obligationer och andra skuldinstrument har under senare år varit föremål för en snabb utvecklingstakt.

Vårt erfarna team inom detta område arbetar löpande med olika emissioner såsom till exempel svenska företagsobligationer, internationella obligationsemissioner, olika typer av marknadslåneprogram (MTN, certifikatprogram m.m.), high-yield bonds, investment grade bonds, hybridkapital samt paketering av skuldförbindelser.

Vår kundbas

Kundbasen omfattar samtliga parter på marknaden såsom emittenter, emissionsgaranter, banker, "trustees" och andra företrädare för placerare samt investerare och ratinginstitut. Vi erbjuder våra kunder tillgång till högkvalitativ dokumentation, samt effektiv projektledning och rådgivning skräddarsydd efter kundernas höga krav på tillgänglighet, kvalitet och engagemang.

Vi har en djup kunskap om de specifika krav som kapitalmarknadens aktörer ställer

Vårt kunnande på området bygger på en ledande position inom finansieringsrätt kombinerat med mångårig erfarenhet och djup kunskap om de specifika krav som kapitalmarknadens aktörer ställer. Genom att kombinera våra praktiska erfarenheter från transaktioner på kapital- och kreditmarknaderna (t.ex. komplicerade lånestrukturer, värdepapperiseringar och derivatinstrument kopplade till både klassiska finansiella instrument och råvaror, energi och dynamiska strukturer) har vi möjlighet att möta våra kunders behov och säkerställa vår leverans och rådgivning på samtliga relevanta områden.

Våra experter inom denna grupp rankas regelbundet mycket högt i de juridiska publikationerna Chambers Europe, Chambers Global och Legal500.

 

Vill du bli kontaktad?

Vill du bli kontaktad av våra specialister inom obligationer och andra skuldinstrument? Ange din mailadress här så kontaktar vi dig eller kontakta våra specialister direkt via kontaktuppgifterna här nedan.

Läs mer om våra specialistområden här.

Läs mer om våra specialistområden här.

Kontakt