Vi bistår våra kunder under den immateriella rättighetens samtliga faser
Från skapande till kommersialisering.

Immaterialrätt & Marknadsrätt

Vi bistår våra kunder under den immateriella rättighetens samtliga faser - från skapande till kommersialisering.

Det värde som tillmäts bolags immateriella tillgångar ökar ständigt. Tillgångar som patent, varumärken, upphovsrätt och mönster blir allt viktigare verktyg för att skilja ut företag och produkter på en marknad med knivskarp konkurrens. För att effektivt skydda, vidmakthålla, utveckla och kommersialisera sina immateriella tillgångar krävs genomtänkta strategier.

Immaterialrättens samtliga faser

Cederquists specialister inom immaterialrätt rådger kunden under samtliga faser som den immateriella rättigheten genomgår från skapandet av till exempel en uppfinning eller mjukvaruprodukt till kommersialisering på marknaden. Med förståelse för immaterialrättigheternas betydelse på djupet kombinerat med juridisk spetskompetens och stor branschkännedom bistår vi kunden med att få skyddsstrategier på plats, finansiering, utvecklings- och samarbetsavtal samt licens- och överlåtelseavtal. Vi företräder även våra kunder i samband med immaterialrättsliga krav och intrång. Våra kunder är verksamma i en mängd branscher som t.ex.  bioteknik, media, underhållning, mjukvaror, e-handel, fordonsindustri, konsumentelektronik, livsmedel, råvaruförädling och finansiella tjänster.

Vi bistår med marknadsrättsliga bedömningar

Vi bistår även med marknadsrättsliga bedömningar av tilltänkta reklamkampanjer och med att inskrida mot konkurrenters otillbörliga marknadsföring och med marknadsrättslig rådgivning kring specialreglerade produkter, t.ex. livsmedel, tobak, alkohol och läkemedel.

Hör av dig så tar vi en förutsättningslös diskussion - johanna.linder@cederquist.se.

Ring
English
Meny