Läs det svenska kapitlet om Private Competition Enforcement, skrivet av våra experter inom Konkurrensrätt och Tvistlösning

Fredrik Lindblom och Elsa Arbrandt fick med värdefull hjälp av Sanna Widén återigen förtroendet att skriva det svenska kapitlet i publikationen The Private Competition Enforcement Review som ges ut av The Law Reviews.

Kapitlet handlar om rättsläget i Sverige för individuella skadeståndsprocesser till följd av konkurrensrättsöverträdelser. Publikationen tillhandahåller expertkommentarer från flera jurisdiktioner runt om i världen, och vänder sig främst till andra affärsjurister, bolagsjurister och företagsledare. Publikationen ger läsaren en möjlighet att ta del av expertutlåtanden, som berör globala juridiska frågor och kommersiella konsekvenser.

Läs det svenska kapitlet om Private Competition Enforcement här: https://thelawreviews.co.uk/edition/the-private-competition-enforcement-review-edition-11/1167145/sweden eller kort sammanfattat här på vår hemsida. 

Läs mer om vår specialistgrupp för EU- och Konkurrensrätt här. 

EU- & Konkurrensrätt

Vår välrenommerade specialistgrupp inom EU- och konkurrensrätt är lyhörd för dina specifika behov som kund.

Läs mer

Tvistlösning

Vi är regelbundet ombud i nationella och internationella skiljeförfaranden, allmänna domstolar och i kommersiella tvister.

Läs mer