EU- & konkurrensrätt

Vår välrenommerade specialistgrupp inom EU- och konkurrensrätt är lyhörd för dina specifika behov som kund.
Få rättsområden innebär större riskexponering för ett företag än konkurrensreglerna. Dessutom förbises ofta att konkurrensreglerna inte bara innebär risk utan också kan ge affärsmässiga möjligheter.Vår välrenommerade specialistgrupp inom EU- och konkurrensrätt är lyhörd för dina specifika behov som kund. Vi identifierar kundernas verkliga och teoretiska problem och möjligheter.

Praktiskt gångbara lösningar på eventuella konkurrensproblem

För oss är det viktigt att möta våra kunders förväntningar på högkvalitativ, hållbar, kostnadseffektiv och innovativ rådgivning. Därför strävar vi alltid efter att hitta praktiskt gångbara och affärsmässiga lösningar på de eventuella konkurrensproblem (eller möjligheter) som vi identifierar.

Vi ligger ständigt i framkant för att utveckla kundens affär

Vårt genuina och brinnande intresse för juridiken inom detta rättsområde och hur den påverkar kundens affärer – vare sig det är positivt eller negativt gör att vi ständigt kan ligga i framkant för att utveckla kundens affär både i relation till EU-rätten och till svensk och internationell konkurrensrätt.

Vi tillhandahåller rådgivning och biträde i alla slags frågor som rör konkurrensrätt. Bland annat:

  • Avtalsgranskning kring samarbeten
  • Rådgivning kring vertikala konkurrensbegränsningar
  • Förvärvskontroll
  • Missbruk av dominerande ställning
  • Kartellutredningar och eftergiftsansökningar
  • Sektorundersökningar
  • Domstolsprocesser
  • Efterlevnadsprogram och utbildningar

EU-rätt spelar inte bara roll i förhållande till konkurrensrätt utan inom ett flertal olika rättsområden. Där bidrar vi med all vår erfarenhet och vårt sökande efter nya möjligheter. Vi företräder företag i alla typer av konkurrensrättsliga domstolsprocesser – inte bara i processer mot Konkurrensverket – i nära samarbete med vår Tvistlösningsgrupp.

Goda kontakter med utländska byråer i andra jurisdiktioner

Vi tar ofta ett fullt projektansvar och har goda kontakter med utländska välrenommerade advokatbyråer i andra jurisdiktioner än Sverige och EU. Vi har även goda kontakter med högt kvalificerade konkurrensekonomer som vi rådgör med och samarbetar med vid behov.

Vi rankas regelmässigt mycket högt i de internationella legala publikationerna Chambers Europe, Legal500 och Global Competition Review.

Hör av dig så tar vi en förutsättningslös diskussion – fredrik.lindblom@cederquist.se.

Publikationer

Cederquists EU- och Konkurrensrättsgrupp har under 2017-2019 fått förtroendet att som nationella experter ta fram det svenska kapitel om juridiska frågeställningar kopplat till missbruk av dominerande ställning i den internationella juridiska publikationen Getting the Deal Through samt det svenska kapitlet om Merger Control till den internationella publikationen Chambers Practice Guide. Gruppen fick även under 2017-2019 förtroendet att skriva det svenska kapitlet i publikationen The Private Competition Enforcement Review som ges ut av The Law Reviews.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

Relevant Läsning

bg