Nyhet
2022.02.01

”Vertikaler” i blickfånget: Konkurrensklausuler (efter avtalstiden)

 

Vad handlar det om?

Leverantörer förser ofta sina distributörer med kommersiell sakkunskap (”know-how”) som leverantörerna inte vill ska gynna deras konkurrenter. En kritisk situation i detta avseende är uppenbarligen den period som gäller direkt efter att distributionsavtalet har avslutats. Distributören kommer sannolikt att byta till en konkurrerande leverantör och det finns en verklig risk att distributören delar med sig av denna know-how till sin nya leverantör.

För att lösa problemet kan distributionsavtal innehålla så kallade konkurrensklausuler efter avtalstiden. Sådana klausuler hindrar distributören att, under vissa omständigheter, utöva konkurrerande verksamhet efter att distributionsavtalet har avslutats eller löpt ut.

Även om det i vissa begränsade fall (till exempel när parternas marknadsandelar är låga) inte är uteslutet att en sådan konkurrensklausul efter avtalstiden inte anses utgöra en förbjuden konkurrensbegränsning kommer det, i många fall, vara nödvändigt att säkra ett undantag för att göra konkurrensbegränsningen förenlig med konkurrensregelverket och därmed verkställbar. Det mest effektiva sättet att säkerställa ett sådant undantag är genom tillämpningen av en gruppundantagsförordning.

Vad gäller nu?

Den nuvarande vertikala gruppundantagsförordningen som är tillämplig på distributionsavtal är kommissionens förordning 330/2010 (”VBER” eller VGUF på svenska). VBER undantar konkurrensklausuler efter avtalstiden om följande strikta kumulativa kriterier är uppfyllda, särskilt att begränsningen:

  • avser varor eller tjänster som konkurrerar med de varor eller tjänster som omfattas av distributionsavtalet,
  • är begränsad till de lokaler och den mark varifrån distributören har bedrivit sin verksamhet under avtalsperioden,
  • är oundgänglig för att skydda know-how som överförts från leverantören till distributören, och
  • är begränsad till en period om ett år efter att distributörsavtalet har löpt ut.

Framtiden efter den 1 juni 2022?

De nuvarande förslagen till framtida regelverk lämnar de befintliga reglerna oförändrade.

Vad gäller i praktiken?

Det finns inget behov av att ändra nuvarande förfarande.

Bedömningen?

Villkoren för att en konkurrensklausul efter avtalstiden automatiskt ska undantas är fortfarande extremt strikta. Detta gäller särskilt villkoret att konkurrensbegränsningen endast ska avse de lokaler och områden som distributören har verkat från enligt distributionsavtalet. Detta innebär i praktiken att det räcker att distributören byter lokal (även inom samma handelsområde eller stad) för att undantaget inte ska vara tillämpligt.

Det finns en motsättning mellan villkoret att en konkurrensklausul efter avtalstiden måste vara oundgänglig (vilket är ett väldigt strikt kriterium) för att skydda leverantörens know-how och den extrema geografiska begränsningen för ett sådant villkor. Relevansen av denna del i VBER och samstämmigheten mellan de kumulativa villkoren skulle definitivt kunna förbättras genom att utvidga den geografiska avgränsningen till att omfatta hela det område där distributören var aktiv genom försäljning och marknadsföring av de produkter som omfattas av distributionsavtalet.

Den slutliga versionen av VBER planeras träda ikraft den 1 juni 2022.

Vill du veta mer? Stay tuned…

Vi räknar ner till den 1 juni 2020 och strävar efter att förse dig med regelbundna uppdateringar och nödvändiga juridiska kunskaper för att förbereda din verksamhet för framtiden. Besök även Distribution Law Center-plattformen (www.distributionlawcenter.com) och vår LinkedIn för mycket mer information om de lagar som reglerar vertikala avtal, både utifrån konkurrensrätt och kommersiell rätt. 27 specialiserade team från hela EES arbetar för att göra plattformen till din favoritkälla för vägledning och information.

Ladda ner texten som pdf här: ”Vertikaler” i blickfånget: Konkurrensklausuler (efter avtalstiden)

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg