Cederquists experter inom Konkurrensrätt och Tvistlösning har skrivit svenskt kapitel om Private Competition Enforcement

Fredrik Lindblom och Elsa Arbrandt fick med värdefull hjälp av Sanna Widén återigen förtroendet att skriva det svenska kapitlet i publikationen The Private Competition Enforcement Review som ges ut av The Law Reviews.

Kapitlet handlar om rättsläget i Sverige för individuella skadeståndsprocesser till följd av konkurrensrättsöverträdelser. Publikationen tillhandahåller expertkommentarer från flera jurisdiktioner runt om i världen, och vänder sig främst till andra affärsjurister, bolagsjurister och företagsledare. Publikationen ger läsaren en möjlighet att ta del av expertutlåtanden, som berör globala juridiska frågor och kommersiella konsekvenser.

Läs det svenska kapitlet om Private Competition Enforcement här.

Läs mer om vår grupp för EU- och Konkurrensrätt här.

 

 

Cederquists experter medverkar i den internationella juridiska publikationen Lexology Getting the Deal Through – Competition Compliance

Under våren har Cederquists EU- och Konkurrensrättsgrupp fått förtroendet att som nationella experter skriva det svenska kapitlet om juridiska frågeställningar kopplat till compliance och konkurrensrätt i den internationella juridiska publikationen Lexology Getting the Deal Through.

Läs mer

EU- & Konkurrensrätt

Vår välrenommerade specialistgrupp inom EU- och konkurrensrätt är lyhörd för dina specifika behov som kund.

Läs mer