Cederquist rådgivare till den oberoende budkommittén i styrelsen för Atvexa vid DeMinas offentliga uppköpserbjudande

DeMina Skolintressenter AB lämnade den 11 juli 2022 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Atvexa AB (publ). Erbjudandets värde uppgår till cirka 338 miljoner kronor. Cederquist är legal rådgivare till den oberoende budkommittén i styrelsen för Atvexa i samband med uppköpserbjudandet. Atvexa är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Cederquists team består av Anna Green Jensen, Wilhelm Lüning och Axel Brismar.