Verksamhetsområden

Erfarenheter

Advokatfirman Cederquist, 1993-
Advokatfirman Vinge, 1990-1993
FöretagsJuridik Nord & Co AB, 1986-1990

Utbildning

Jur.kand., Stockholms universitet, 1986

Om Wilhelm

Wilhelm Lüning är en av Sveriges ledande specialister inom aktiemarknads- och bolagsrätt samt bolagsstyrning. Han har mer än 35 års erfarenhet av den svenska kapitalmarknaden och har företrätt noterade bolag, institutionella ägare och finansiella rådgivare i samband med offentliga uppköpserbjudanden, kapitalanskaffningar, börsintroduktioner och andra publika transaktioner. Wilhelm Lüning är ledamot av Aktiemarknadsnämnden, Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd, ecoDas´ Regelkommitté samt styrelseledamot i Swedish Corporate Governance Institute.

Pro bono:
Styrelseordförande i Föreningen Drottningholms teaterns Vänner samt styrelseledamot i Stiftelsen Drottningholms Slottsteater.  

Aktuella publikationer:
Två smala frågor rörande bolagsstämma i aktiebolag, Festskrift till Rolf Skog (2021)
Några anteckningar om fortsatt bolagsstämma, Nordisk Tidskrift for Selskabsret, Nr 1 2022
Något om poströstning och annat deltagande på distansvid bolagsstämma i aktiebolag, Nordisk Tidskrift for Selskabsret, Nr 4 2022

Ranking/Utmärkelser

Wilhelm Lüning har vid upprepade tillfällen uppmärksammats som en av Sveriges ledande jurister inom Capital Markets, Corporate/ M&A av, bland andra:
Chambers Gobal
Chambers Europe
IFLR 1000 Leading Lawyers
Legal 500 Leading Individuals
Who’s Who Legal Leading Lawyer

Chambers Europe: Wilhelm Lüning is well regarded by sources for being “commercially minded” and “understanding the non-legal aspects” when “problem solving” on behalf of his clients. He co-heads the team and is a seasoned M&A lawyer, advising corporates from a range of sectors.

Clients value his “in-depth knowledge of the Stockholm Nasdaq Stock Exchange environment coupled with his commercial awareness.”

Språk

Svenska och engelska

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg