Press
2017.03.23

MIPS noteras på Nasdaq Stockholm

Aktierna i MIPS AB (publ) har idag den 23 mars 2017 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm. Priset i erbjudandet var 46 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier i MIPS om 1 164 miljoner kronor efter erbjudandet.

MIPS är ett svenskt bolag specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan. Mer information om erbjudandet och MIPS finns på www.mipscorp.com.

Cederquist var legal rådgivare till MIPS i samband med börsnoteringen och erbjudandet. I Cederquists team ingick Wilhelm Lüning, Fredrik Lundén, Nils Lundgren, Julia Nilsson, Axel Helle och ett flertal andra medarbetare.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg