Bolagsrätt

Genom att ständigt bredda och förbättra vårt erbjudande för att garantera bästa möjliga service har vi skapat ett erbjudande där våra kunder alltid kan räkna med bästa möjliga rådgivning och leverans.
Våra tjänster omfattar alla sorters bolagsrättsliga frågor. Det kan exempelvis handla om:

  • Avtalsgranskning
  • Företagstransaktioner
  • Bolagsbildningar
  • Governancefrågor
  • Kapitalanskaffning och nyetableringar
  • Företagsöverlåtelser
  • Aktieägaravtal
  • Bolagsfrågor
  • Ansvarsfrågor
  • Styrelsefrågor

Vi företräder både svenska och internationella företag i alla typer av bolagsrättsliga och associationsrättsliga ärenden relaterade till bolag, föreningar och stiftelser.

Vi har ett nära samarbete med övriga specialistgrupper på Cederquist

Våra specialister inom det bolagsrättsliga området har ett nära samarbete med spetskompetens från Cederquists övriga specialistgrupper. På så vis kan vi snabbt och smidigt tillhandahålla våra kunder precis de pragmatiska och innovativa lösningar som behövs för att behärska olika komplexa situationer på dagens och morgondagens marknad.

De specialistgrupper som vi samarbetar med internt är till exempel Publik M&A och aktiemarknad, Kommersiella avtalPrivat M&ATvistlösning samt Fastighetstransaktioner.

Våra experter inom denna grupp rankas regelbundet högt i de juridiska publikationerna Chambers Europe och Legal500.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg