Privat M&A

Cederquist är en av de mest aktiva och erfarna legala rådgivarna på den svenska marknaden – både i termer av det antal transaktioner vi varje år företräder våra kunder i och den breda bas av M&A aktörer som regelbundet vänder sig till oss för rådgivning.
Vårt team är välkänt på marknaden, väl insatt i de senaste regleringarna och marknadstrenderna. Vi är positionerade för att med kommersiellt fokus driva och koordinera transaktionsprocessen för kundens räkning. Vi är vana att möta våra kunders högt ställda förväntningar på högkvalitativ, proaktiv, snabb och innovativ rådgivning.

Få experthjälp

Cederquist biträder regelbundet ett stort antal ledande svenska och utländska noterade och onoterade bolag, riskkapital- och venturefonder samt finansiella institut i deras M&A affärer.

Vår rådgivning omfattar bland annat:

 • Förvärv
 • Samgåenden
 • Outsourcing och omstruktureringar
 • Finansieringar och refinansieringar
 • Incitamentsprogram
 • Syndikeringar och andra kapitalstrukturfrågor
 • Avyttringar och exitprocesser

Ta hjälp av en jurist med lång erfarenhet

Vi har bred erfarenhet av transaktioner inom de flesta sektorer, exempelvis:

 • Finansiella tjänster
 • Försäkringsverksamheter
 • Infrastruktur
 • Hälso- och sjukvård
 • Utbildning
 • Livsmedel
 • Läkemedel och medicinska hjälpmedel
 • Retail och onlineförsäljning

Hur vi arbetar

Vi arbetar tvärfunktionellt. Styrt av behovet i den enskilda transaktionen arbetar vårt M&A-team tätt med våra andra topprankade rättsområden (såsom Arbetsrätt, EU- och konkurrensrätt och Immaterialrätt och marknadsrätt) samt kollegor som har särskild erfarenhet av den sektor som transaktionen rör.

Cederquists M&A-team rankas kontinuerligt som ett av de bästa i Sverige av Chambers Global, Chambers Europe samt Legal500.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

Relevant Läsning

bg