Arbetsrätt

Cederquists team av arbetsrättsjurister är kända på marknaden för sin exceptionellt höga servicegrad och specialistkompetens.
Tack vare vår breda erfarenhet och djupa kännedom om svensk arbetsrätt hanterar vi riskerna i samtliga av de arbetsrättsliga problemställningar du som kund kan ställas inför. Vi ger stöd vid organisationsförändringar och hanterar kundens allra känsligaste och mest komplexa ärenden.Vi levererar alltid det som krävs för att ligga i framkant och möta högt ställda förväntningar. Det betyder inte bara maximal kvalitet, utan även effektiv, smidig och kostnadseffektiv rådgivning.

Vår rådgivning täcker samtliga arbetsrättsliga aspekter

Vår rådgivning täcker givetvis samtliga av de arbetsrättsliga aspekter som kan bli aktuella i en verksamhet:

  • Ingående och avslutande av anställningsavtal
  • Förhandlingar och kollektiva uppsägningar
  • Verksamhetsöverlåtelser
  • Outsourcing och omorganisationer
  • Anställningsskydd
  • Skydd för företagshemligheter
  • Arbetsmiljö
  • Pensions-, incitaments- och bonusprogram
  • Policydokument
  • Frågor rörande kollektivavtal

Hantering av tvister

Hantering av tvister är en stor och naturlig beståndsdel i vår verksamhet och vi har en bred erfarenhet av tvistlösning. Vi för kontinuerligt processer vid såväl Arbetsdomstolen som vid allmän domstol och i skiljenämnder, samt även som ombud i EU-domstolen och Europadomstolen.

Vi vet vad som krävs

För att möta kundens höga förväntningar på hållbar rådgivning i alla led vet vi att det krävs engagemang, erfarenhet och kunskap på högsta nivå.  Bland våra kunder återfinns svenska och internationella företag, arbetsmarknads-organisationer och myndigheter.

Kombinationen av hög kompetens och en detaljerad och praktisk kunskap inom olika branscher, såsom bank- och finans, media och telekom, utmärker oss. Vårt erfarna, effektiva och engagerade team drar dessutom vid behov nytta av expertisen hos våra andra specialistgrupper (t.ex. Privat M&APublik M&A och aktiemarknadKommersiella avtal och Tvistlösning).

Vi rankas regelmässigt mycket högt i de juridiska publikationerna Chambers Europe och Legal500.

Hör av dig, så tar vi en förutsättningslös diskussion – robert.stromberg@cederquist.se.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

Relevant Läsning

bg