Tvistlösning

Vi är regelbundet ombud i nationella och internationella skiljeförfaranden, allmänna domstolar och i kommersiella tvister.
Vår tvistlösningsgrupp har stor erfarenhet och djup expertis. Vi är regelbundet ombud i nationella och internationella skiljeförfaranden (både institutionella och ad hoc), allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar samt i EU-domstolen. Våra erfarna jurister anlitas dessutom ofta som skiljemän.

Vi rådger kunder i tvistrelaterade frågor och är även ombud i alla typer av kommersiella tvister, bl.a. kring:

  • Företagsöverlåtelser
  • Joint ventures
  • Finansiella arrangemang
  • Entreprenader och konsultansvar
  • Professions-, revisors- och styrelseansvar
  • Försäkringsrätt
  • Obeståndsfrågor
  • Immaterialrättsliga tvister
  • Marknadsrätt

Vi företräder svenskt och internationellt näringsliv och myndigheter inom åtskilliga branscher, t.ex. bank och finansfastighet och bygg, energi, infrastruktur, försäkring och hälsovård.

Våra jurister hanterar hela kedjan av en tvist

Omfattande och sammansatta tvistemål kräver förmågan att snabbt kunna sätta sig in i och förstå komplexa förhållanden, ofta av ekonomisk och teknisk art. Till denna förmåga adderar vi ett kvalitativt, relevant och initierat juridiskt angreppssätt som låter oss uppnå bästa möjliga processläge för våra kunder.

Vi hanterar hela kedjan av en tvist – från riskhantering och riskutvärderingar av kundens rättsliga ställning, kravställande, säkerhetsåtgärder, skriftväxling och förhandling, till nationell och internationell verkställighet. I detta ingår också att i samråd med kunden utvärdera och förhandla utomrättsliga lösningar.

Vi erbjuder en hållbar, framåtriktad och handfast rådgivning

Cederquists ovillkorliga mål är att alltid ge våra kunder hållbar, lösningsorienterad, framåtriktad och handfast rådgivning. En rådgivning och tvisthantering som lämnar bästa tänkbara utfall idag och imorgon.

Våra jurister är, och har varit, involverade i några av de största, mest dokumentintensiva och komplexa nationella och internationella tvisterna i Sverige. Ett mycket framgångsrikt track record av att företräda våra kunder har skapat ett starkt renommé för våra jurister inom tvistlösning.

Vi rankas ständigt högt av de oberoende internationella publikationerna Legal500, Chambers Global och Chambers Europe.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

Relevant Läsning

bg