Verksamhetsområden

Erfarenheter

Advokatfirman Cederquist, 2017-
DLA Piper Sweden, 2016-2017
G Grönberg Advokatbyrå, 2013-2016
Örebro tingsrätt, 2012-2013
G Grönberg Advokatbyrå, 2011-2012
Bird & Bird LLP, uppsatspraktik, 2011

Utbildning

Jur. kand., Stockholms universitet, 2011

Om Linus

Linus Jonson är partner i Cederquists tvistlösningsgrupp och biträder kunder i kommersiella tvister i både domstol och skiljeförfaranden, såväl i ad hoc-förfaranden som enligt institutionella regler. Han är specialiserad som ombud i stora entreprenadrelaterade tvister och har gedigen erfarenhet av att företräda kunder i såväl utförande- som totalentreprenader avseende frågor rörande bl.a. krav på ersättning för ÄTA-arbeten, forcering, hinder, väsentlig rubbning, viten, felavhjälpande och skadestånd. Han biträder också i frågor rörande granskning och tolkning av entreprenadavtal. Linus har härutöver omfattande erfarenhet av att biträda klienter i såväl allmänna domstolar som förvaltningsdomstolar, innefattande både Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, bl.a. avseende professionsansvar, upphandlingsskadestånd och industriellt rättsskydd.

Språk

Svenska och engelska

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg