Entreprenadrätt

Vi erbjuder rådgivning avseende alla de juridiska frågor som kan bli aktuella i entreprenadrättsliga ärenden.
Vi hjälper till i såväl större bygg- och anläggningsprojekt som mindre entreprenader. Vi utarbetar och granskar avtal och anbudsdokumentation för både beställare och entreprenörer och lämnar löpande biträde under pågående entreprenader.Våra specialister har god kännedom om entreprenadbranschen och entreprenadverksamhet och är väl insatta i de standardavtal och branschgemensamma dokument som har betydelse inom entreprenadrätten, eftersom det saknas särskild lagstiftning som reglerar avtal mellan beställare, entreprenör och konsult.

Vi har vidare stor erfarenhet av entreprenadrättslig tvistlösning och företräder regelbundet entreprenörer och beställare i stora och komplicerade rättstvister.

Vår gedigna kunskap kombineras med ett stort dagligt engagemang och en passion för våra klienters ärenden och projekt.

Vårt engagemang skapar goda förutsättningar för att möta våra kunders höga förväntningar på hållbar, kvalitativ och kostnadseffektiv rådgivning.

Vi skräddarsyr alltid lösningen efter behov.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg