Nyhet
2018.06.19

Cederquist biträder framgångsrikt i mål i Högsta domstolen

Den 13 juni meddelade Högsta domstolen en dom där Cederquists Linus Jonson (tvistlösning) tillsammans med Einar Wanhainen (Calissendorff Swarting Advokatbyrå) varit ombud.

I målet företrädde de en annan advokatbyrå som blivit stämd på skadestånd. Advokatbyrån vann målet i tingsrätten, men förlorade sedan i hovrätten. Hovrättsdomen överklagades till Högsta domstolen som beslutade att meddela prövningstillstånd. I april tidigare i år hölls huvudförhandling i Högsta domstolen, som nu alltså ändrar hovrättens dom i helt i enlighet med advokatbyråns överklagande.

För vidare information, se pressmeddelande från Högsta domstolen – http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/En-advokat-har-bedomts-inte-ha-gjort-sig-skyldig-till-skadestandsgrundande-vardsloshet/.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg