Verksamhetsområden

Erfarenheter

Lärare på juristutbildningen, fördjupningskurs i aktiebolagsrätt – finansiella instrument, Uppsala universitet, 2006-
Metro International, London, 2002-2003
Advokatfirman Cederquist, 2000-

Utbildning

Novare Executive Management Program, 2010-2011
Jur.kand., Stockholms universitet, 2000

Om Tone

Tone Myhre-Jensen är Managing Partner på Cederquist och specialiserad på börsrätt, bolagsrätt, omstruktureringar och M&A. Tone har omfattande erfarenhet av rådgivning till svenska och utländska klienter i samband med bolagsstyrning, löpande börsrättsliga och bolagsrättsliga frågeställningar, delningar, fusioner och omstruktureringar, offentliga uppköpserbjudanden, rådgivning kring kapitalanskaffning och andra publika transaktioner samt svenska och internationella förvärv.

Ranking/Utmärkelser

Legal500: ‘Tone Myhre-Jensen is practical, calm and thorough. She always tries to give concrete guidance and has a practical approach. Swift replies and great availability.

Tone Myhre-Jensen is not only a great lawyer with a pragmatic approach and integrity but is also an excellent business partner and a great support to me as GC in various matters. She always brings a strategic mindset making her a highly trusted and valuable advisor.

Språk

Svenska, engelska och norska

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg