Nyhet
2023.06.29

Cederquist rådgivare till den oberoende budkommittén i styrelsen för Dustin vid Axel Johnsons offentliga uppköpserbjudande

Axel Johnson AB, genom det helägda dotterbolaget AxMedia AB, lämnade den 29 juni 2023 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Dustin Group AB (publ) enligt reglerna om budplikt. Budet värderar samtliga aktier i Dustin till cirka 3,2 miljarder kronor. Cederquist agerade legal rådgivare till den oberoende budkommittén i styrelsen för Dustin i samband med uppköpserbjudandet. Dustin är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Cederquists team bestod av Tone Myhre-Jensen, Anna Green Jensen och Andreas Nilsson (Publik M&A och aktiemarknad) samt Fredrik Lindblom och Sanna Widén (konkurrens).

Hittar du inte vad du letar efter?

bg