Corporate Advisory

Vi ger råd inom ett brett spektrum av löpande bolagsrättslig rådgivning samt börsrättsliga frågeställningar.
Vår kompetens bygger på lång erfarenhet av legal rådgivning till ägare, styrelser och ledande befattningshavare inom ledande bolag verksamma inom en rad olika områden.

Vår rådgivning avser såväl vardagliga legala frågeställningar som komplexa utmaningar.

Vi arbetar inom flera branscher

Bland våra uppdragsgivare finns börsbolag, statliga enheter, privata företag, organisationer, investerare, långivare och andra aktörer. Vi har nära kontakt med de tillsynsmyndigheter och regelskapare som påverkar kundens verksamhet.

Rådgivning som lever upp till högt ställda krav

Vårt mål är alltid att leverera rådgivning som i varje led lever upp till våra kunders högt ställda krav på kvalitet, problemlösningsförmåga, engagemang, och service. Vi arbetar nära kunden för att skapa en genuin förståelse för sammanhanget och affären.

Vår löpande rådgivning innefattar exempelvis frågor om:

  • Styrelseansvar
  • Corporate governance
  • Insiderfrågor
  • Interna regelverk
  • Årsstämmor
  • Incitamentsprogram
  • Andra ersättningsfrågor

Vi lägger stor vikt vid att alltid ge råd som är pragmatiska och kommersiellt gångbara. Vi arbetar hårt för att konstant utveckla och förbättra vårt erbjudande för att gå i takt med, och ligga steget före, våra kunder.

Vi rankas regelbundet mycket högt i de juridiska publikationerna Chambers Europe och Legal500.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

bg