Nyhet
2017.11.16

Juristuppropet #medvilkenrätt

Jag kan inte tro att någon av er har missat #medvilkenrätt. Uppropet startade som en facebookgrupp och mängder med kvinnor delade med sig av sina upplevelser av sexuella trakasserier och sexistiska ”skämt”. För mig var det självklart att skriva på.

Tone Myhre-Jensen – Managing Partner, Cederquist

Jag kan inte tro att någon av er har missat #medvilkenrätt. Uppropet startade som en facebookgrupp och mängder med kvinnor delade med sig av sina upplevelser av sexuella trakasserier och sexistiska ”skämt”. För mig var det självklart att skriva på.

Jag har arbetat snart 20 år i branschen och det vore ren och skär lögn att påstå att jag aldrig reflekterat över det beteende och den jargong som kan förekomma. Det faktum att Cederquist är en värderingsstyrd byrå innebär för mig att vi i alla avseenden ska agera i enlighet med våra värderingar men även att vi ska stå upp för våra värderingar. Att inte uttrycka mitt stöd, hade för mig känts som att jag var en del av den tystnadskultur jag tror att vi alla vänder oss emot.

Jag skrev på för att jag står bakom slutsatserna i uppropet

–          Vi kräver ett omedelbart slut på sexualiserande, marginaliserande, nedvärderande och utnyttjande av kvinnor i vår bransch

–          Vi kräver att ni med maktpositioner i vår bransch – delägare på advokatbyråer, domstolschefer, chefer för myndigheter med flera – tar ert ansvar. Att ni börjar agera med omsorg, slutar att blunda för övergrepp och ställer ansvariga till svars

–          Vi vill att både kvinnor och män uppmuntras till att bryta tystnadskulturen på arbetsplatsen. Den som vågar höja rösten ska inte straffas

Det är naturligtvis helt oacceptabelt med någon form av kränkande beteende. Likt andra arbetsplatser har även vi haft problem som vi har behövt hantera. Vi arbetar aktivt för att få en mer jämställd arbetsplats och vi arbetar kontinuerligt med att hålla våra värderingar levande och ge dem konkret innehåll. Som Managing Partner strävar jag efter en öppen och rak dialog där medarbetarna ska kunna känna sig trygga att diskutera även olämpliga beteenden. Mot bakgrund av det stora antalet kvinnor som skrivit på uppropet så finns det anledning för oss alla i branschen att fundera på vad vi kan göra mer.

Uppropet #medvilkenrätt är viktigt för att få branschen att uppmärksamma och gå till botten med frågorna. Vi måste hela tiden arbeta med attitydfrågor, omedvetna fördomar och se till att vi står upp för de värderingar vi säger oss ha. Jag skulle gärna se att vi, tillsammans med våra branschkollegor, går ihop för att se vad vi som bransch kan göra för att skapa ett sunt, bra och jämställt klimat. Vi kan alla göra skillnad.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg