Artikel
2017.10.05

Kombinerad kompetens ger lyckade kundaffärer

För en lyckad transaktion krävs effektivaprocesser, branschkunskap och i många falläven djupgående specialistkompetens inomdet regulatoriska området. Att bara vara stark inom transaktionsområdet när det kommer till M&A räcker inte längre i dagens komplexa affärersituationer om man vill vara en stark affärspartner.

Tone Myhre-Jensen, MP på Cederquist, noterar att den privata M&A-marknaden fortsätter att vara mycket aktiv, trots många exits som skett via börsen. Stora breda auktionsprocesser med flera budgivare som är med hela vägen är mindre vanligt även om en viss ökning skett det sista halvåret.

Några trender på transaktionsmarknaden

Snabbhet i auktionsprocessen används som konkurrensmedel, där en aktör ofta försöker komma i mål innan konkurrenterna och den utsatta tidsplanen. Lågränteläget har ökat intresset för transaktioner inom infrastruktur, energi och annan stabilt avkastande verksamhet. Internationella infrastrukturfonder har varit aktiva på marknaden och nu ökar även intresset från svenska pensionsförvaltare.

”Cederquist har länge haft en stark roll på den publika transaktionsmarknaden.”

Behovet av specialistkompetens ökar

Ett annat spännande och hett M&A-område just nu är transaktioner på det finansregulatoriska området. Fokus ligger på FinTech, givet tillväxtmöjligheterna och den stora konsolideringspotentialen som finns. Båda områdena ställer krav på en juridisk rådgivare att, utöver vanliga transaktionskunskaper, besitta djup finansregulatorisk kunskap samt i infrastrukturstransaktioner ha erfarenhet av projektfinansiering och liknande finansieringsupplägg, resonerar Tone Myhre-Jensen.

– Vi har under de senaste åren gjort ett flertal riktade rekryteringar på det finansiellt regulatoriska området och är nu en av några få ledande transaktionsbyråer som kan erbjuda den kompetens som krävs inom det transaktionsområdet.
För att snabbt och grundligt kunna ge råd i publika transaktioner behöver en legal rådgivare en djup förståelse för regelverket och de grunder som bestämmelserna vilar på. Ofta är dessa transaktioner mycket tidspressade. Den senaste tiden har intresset för utköp från börsen ökat, framför allt från utländska budgivare. I närtid finns exempel på infekterade publika förvärvsprocesser där Aktiemarknadsnämnden närmast agerat domstolsliknande institut, vilket inte är nämndens syfte. Utländska hedgefonder har också ökat sin aktivitet i svenska publika bud.

Affären i fokus

– Cederquist har länge haft en stark roll på den publika transaktionsmarknaden. Vi får ofta höra från kunder att vi har en effektiv projektledning, rätt person på rätt plats, och att vi har en affärsmässig approach. Att samla all kompetens under samma tak bidrar till detta, säger Tone Myhre-Jensen.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg