Artikel
2018.11.19

AI, digitala satsningar och en värderingsstyrd kultur står i fokus på Cederquist

Cederquist grundades 1953. Mycket har hänt sedan dess. På en marknad i ständig förändring är Cederquists mål att hinna först in i framtiden. Fokus framöver ligger på AI, digitala arbetsmetoder och att bibehålla en modern och värderingsstyrd kultur.

Det har tagit tid att utvecklas till den byrå Cederquist är idag. Från traditionell advokatbyrå till en modern affärspartner. Cederquist är idag ett true partnership med gemensamt uppsatta mål där alla springer tillsammans. Sedan ca tio år tillbaka är Cederquist dessutom ett värderingsstyrt företag. Det är inte en förändring som åstadkommits över en natt utan ett arbete som drivits på kontinuerligt och över tid. I en bransch där människorna är det som avgör är det centralt att ha ett aktivt kultur- och värderingsarbete. Byrån drivs idag som ett modernt bolag där en gemensam kultur, ett tydligt kunderbjudande med spännande digitala lösningar på ingång och en modern approach till hur man ska attrahera och behålla jurister är hörnpelare.

– Vi har idag en gemensam syn på vad ”modernt” innebär för oss och våra kunder i vardagen. Det har tagit tid att komma fram till det, men det har varit nödvändigt att låta det växa fram. Det som utmärker oss idag är vår metod och rådgivning mot våra kunder i kombination med att vi som arbetsgivare har ett modernt förhållningssätt till hur våra medarbetare ges rätt förutsättningar att trivas och utvecklas , säger Tone Myhre-Jensen, managing partner på Cederquist.

Cederquists metod bygger på att snabbt kunna bemanna varje uppdrag med rätt kompetens.  En förutsättning för att kunna göra det, är att ha våra specialister samlade under ett och samma tak. Att vi endast har ett kontor gör att vi snabbt kan sätta samman små kundteam av specialister som blir väl insatta i uppdraget. Samtidigt bygger vi en sammansvetsad och personlig kultur vilket våra kunder ofta påpekar. Nyckeln till att driva en modern advokatbyrå är att ha passionerade medarbetare som vill vara med och utveckla sig själva, kunden och Cederquist som helhet utifrån våra värderingar, menar Tone.

Under 2018  har byrån fokuserat på att integrera ett mer digitalt arbetssätt och arbetat med att utöka det digitala kund­erbjudandet. Exempelvis har en så kallad AI-robot effektiviserat arbetet inom bland annat due diligence.

– Framöver ligger fokus på att hitta fler digitala tjänster som kan underlätta för våra kunder och våra medarbetare. En utveckling som bara för några år sedan kändes smått skrämmande men som idag är spännande att följa och affärskritisk att anamma. Vi har lagt mycket tid på att reflektera över vad digitalisering innebär för oss, till skillnad från renodlad automatisering, och hur vi på bästa sätt kan stötta och tillföra ökad nytta för våra kunder.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg