Press
2014.06.19

Cederquist har biträtt vid noteringen av Bactiguard

Cederquist har biträtt vid noteringen av Bactiguard på NASDAQ OMX Stockholm

B-aktierna i Bactiguard Holding AB har idag upptagits till handel på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan (Mid Cap). Bactiguard har fastställt det slutgiltiga priset i börsintroduktionen till 38 kronor per B-aktie. Det totala värdet av erbjudandet i samband med börsintroduktionen uppgår till cirka 415 Mkr (cirka 477 Mkr om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården.

Cederquists team som biträtt Bactiguard med legal rådgivning har främst bestått av delägarna Magnus Lindstedt och Wilhelm Lüning samt de biträdande juristerna Fredrik Lundén, Elin Nyquist, Nils Lundgren och Ludvig Frithiof.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg