Press
2022.06.21

Cederquist rådgivare till BillerudKorsnäs vid företrädesemission om 3,5 miljarder kronor

Cederquist har varit legal rådgivare till BillerudKorsnäs i samband med BillerudKorsnäs fullt garanterade företrädesemission om cirka 3,5 miljarder kronor som offentliggjordes den 25 maj 2022. Syftet med företrädesemissionen var att återbetala en del av den skuld som upptogs i samband med BillerudKorsnäs förvärv av Verso Corporation.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och förpackningslösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid och är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial med kunder i över 100 länder. Mer information om företrädesemissionen och BillerudKorsnäs finns på bolagets hemsida, www.billerudkorsnas.com.

Cederquists team bestod huvudsakligen av Fredrik Lundén, Wilhelm Lüning, Filip Gyulai, Matilda Larsson, Karin Karsten, Sofia Sallnäs och Freddie Hassellöv.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg